پروژه آمار سوم دبیرستان

شنبه 12 اسفند 1396
12:24
پروژه آمار
پروژه آمار سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان : ممکن است جامعه‌ی آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، بزرگ یا کوچک باشد. برای صرفه جویی در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی، به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می‌توان نمونه‌ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد. نمونه، معمولاً گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌های افراد جامعه را داراست. از راه مشاهده و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه، می‌توان بر اساس اصول و قواعد معینی، مشخصات جامعه را استنباط کرد. اندازه‌های به دست آمده درباره‌ی صفات و متغیرهای نمونه را شاخص آماری و اندازه‌هایی را که از روی شاخص آماری نمونه، درباره‌ی جامعه استنباط یا برآورد می‌شود پارامتر می‌نامند.

تعریف نمونه

زیر مجموعه‌ای است از جامعه، که اعضای آن را بخشی از افراد جامعه‌ی اصلی تشکیل می‌دهند. یا در مفهوم وسیع، نمونه عبارت است از"مجموعه ای از نشانه‌ها که از یک قسمت یا یک گروه از جامعه‌ی بزرگ‌تر انتخاب شده است، به طوری که صفات اعضای این مجموعه، معرف کیفیات و ویژگی‌های جامعه‌ی بزرگ‌تر باشد". نمونه، اطلاعاتی را ارائه می‌کند که بر اساس آن می‌توان در مورد خصوصیات جامعه قضاوت کرد؛ به عبارت دیگر، از طریق مطالعه‌ی نمونه و پیدا کردن خصوصیات و روابط پدیده‌ها و تعمیم آن، می‌توان خصوصیات و روابط پدیده‌ها را در جامعه پیدا نمود.

برای اینکه بتوان نتایج به دست آمده از نمونه را به جامعه تعمیم داد، باید دو شرط زیر جمع باشد:

الف) اندازه و حجم نمونه بر اساس منطق و فرمول‌های آماری به دست آید.

ب) روش انتخاب افراد نمونه از بین افراد جامعه، با رعایت موازین علمی باشد.

پروژه آمار سوم دبیرستان

روش‌های آماری[ویرایش]

مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف کلی برای یک پروژه تحقیقی آماری، بررسی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه‌گیری روی تأثیر تغییرات در ارزش شاخص‌ها یا متغیرهای غیر وابسته روی یک پاسخ یا متغیر وابسته‌است. دو شیوه اصلی از مطالعات آماری تصادفی وجود دارد: مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر تغییرات در یک متغیر (یا متغیرهای) غیر وابسته روی رفتار متغیرهای وابسته مشاهده می‌شود. اختلاف بین این دو شیوه درچگونگی مطالعه‌ای است که عملاً هدایت می‌شود. یک مطالعه تجربی در بردارنده روش‌های اندازه‌گیری سیستم تحت مطالعه‌است که سیستم را تغییر می‌دهد و سپس با استفاده از روش مشابه اندازه‌گیری‌های اضافی انجام می‌دهد تا مشخص سازد که آیا تغییرات انجام شده، مقادیر شاخص‌ها را تغییر می‌دهد یا خیر. در مقابل یک مطالعه نظری، مداخلات تجربی را در بر نمی‌گیرد. در عوض داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند و روابط بین پیش بینی‌ها و جواب بررسی می‌شوند.

یک نمونه از مطالعه تجربی، مطالعات Hawthorne مشهور است که تلاش کرد تا تغییرات در محیط کار را در کمپانی الکتریک غربی Howthorne بیازماید. محققان علاقه‌مند بودند که آیا افزایش نور می‌تواند کارایی را در کارگران خط تولید افزایش دهد. محققان ابتدا کارایی را در کارخانه اندازه‌گیری کردند و سپس میزان نور را در یک قسمت از کارخانه تغییر دادند تا مشاهده کنند که آیا تغییر در نور می‌تواند کارایی را تغییر دهد. به واسطه خطا در اقدامات تجربی، به ویژه فقدان یک گروه کنترل محققاتی در حالی که قادر نبودند آنچه را که طراحی کرده بودند، انجام دهند قادر شدند تا محیط را با شیوه Hawthorne آماده سازند. یک نمونه از مطالعه مشاهداتی، مطالعه ایست که رابطه بین سیگار کشیدن و سرطان ریه را بررسی می‌کند. این نوع از مطالعه به طور اختصاصی از شیوه‌ای استفاده می‌کند تا مشاهدات مورد علاقه را جمع‌آوری کند و سپس تجزیه و تحلیل آماری انجام دهد. در این مورد، محققان مشاهدات افراد سیگاری و غیر سیگاری را جمع‌آوری می‌کنند و سپس به تعداد موارد سرطان ریه در هر دو گروه توجه می‌کنند.

آمار توضیفی

موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و ... می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:

استفاده از جداول

استفاده از نمودار

محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

از نظر تاریخی می توان گفت از لحظه ای که شمارش اختراع شد علم آمار نیزگسترش پیداکرد.[۱] آمار توصیفی فقط مختص نمونه است و نمیتوان از آن برای کل جامعه آماری استفاده کرد

پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان نمودار ساقه و برگ پروژه آماری سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان پروژه ی آمار سوم دبیرستان پروژه آمار سال سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه آمار برای سوم دبیرستان پروژه برای درس آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار برای سوم دبیرستان پرسشنامه پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی پروژه ی امار سوم دبیرستان تجربی دانلود رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی خرید پروژه آمار سوم دبیرستان خرید پروژه آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه درس آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آماری سال سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار ومدل سازی سوم دبیرستان پروژه آمار مدل سازی سوم دبیرستان پروژه ی آمار سال سوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی سال سوم دبیرستان پروژه کتاب آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار سوم دبیرستان موضوع پروژه امار سوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان پروژه آمار و مدل سازی دوم سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدل سازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان نمونه پروژه آمار سوم دبیرستان نمونه پروژه آماری سوم دبیرستان پروژه آمار ومدلسازی سوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم و سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان پروژه های آمار سوم دبیرستان پروژه های آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم دبیرستان


[ بازدید : 339 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پروژه آمار است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند قیمت نایلون شیرینگ
بستن تبلیغات [X]