پروژه آمار دوم دبیرستان

شنبه 12 اسفند 1396
12:25
پروژه آمار
پروژه آمار دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان : جامعه آماری و حجم نمونه جامعه عبارت است از گروه یا طبقه‌ای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یا پدیده‌ها که حداقل در یک ویژگی، مشترک باشند. در برخی موارد، کل اعضای جامعه، مورد مطالعه قرار می‌گیرند که به آن سرشماری گویند. با این حال، در بسیاری موارد، کمبود نیروی انسانی لازم، وقت و هزینه های مالی، اجازه‌ی مطالعه‌ی کل جامعه را نمی‌دهد. روش معمول در چنین مواردی این است که نمونه ای از جامعه انتخاب شود. نمونه، بخش کوچکی از جامعه است که معرف کل جامعه فرض می‌شود. نکته مهم در این تعریف، معرف بودن است. نتایج نمونه ای را که معرف جامعه نباشد، نمی‌توان به جامعه تعمیم داد. در نمونه، بخشی از جامعه مورد سنجش یا آزمون قرار می‌گیرد. اگر نمونه با روش درست انتخاب شود و معرف جامعه باشد، نتایج حاصل از آن را می‌توان به کل جامعه تعمیم داد. با این وجود، این تعمیم باید با احتیاط صورت گیرد، چرا که در تمام روش‌های نمونه گیری، خطایی اجتناب ناپذیر وجود دارد. به لحاظ نظری وقتی که کل مطالعه قرار می‌گیرد، تنها خطای اندازه گیری (یعنی ناهمسانی که نتیجه‌ی ابزار مورد جامعه مورد استفاده است) و تفاوت‌های فردی پاسخگویان وجود دارد. جامعه آماری از جامعه تعاریف متعددی به عمل آمده است که به طور عمده به این شرح اند: -گروهی از افراد که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفت یا صفات، مورد توجه محقق می‌باشند. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود. -تمامی گروه و افرادی که جهت تحقیق، مناسب تشخیص داده شده‌اند. با این تعریف، جامعه، پسوند»آماری« گرفته است. عده‌ای برای»جامعه‌ی آماری«، تعریف خاص‌تری به این شرح ارائه داده‌اند: - جامعه ای که اعضای آن، کمیت‌های مربوط به اندازه‌ی یک صفت در افراد یک جامعه است. - جامعه در تحقیق: مجموعه اجزائی که دارای حداقل یک صفت یا ویژگی مشترک باشند. جامعه را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی دسته بندی نمود که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد: بر اساس موضوع که در آن جامعه نوع خود را مشخص می‌کند، مانند جامعه انسانی، جامعه گیاهی و... بر اساس تعداد اعضای تشکیل دهنده، که یا محدود است (می‌توانیم تعداد اعضا یا عناصر تشکیل دهنده را مشخص و معین کنیم) و یا نا محدود است (تعداد اعضا یا عناصر تشکیل دهنده آن مشخص نیست، مثل درختان یک جنگل). در تحقیقات، به طور معمول سعی می‌شود که جامعه‌ی محدود را مورد مطالعه قرار دهند. طبقه بندی جامعه بر اساس تعمیم که دارای سه نوع است: الف) جامعه مورد نظر: جامعه ای است پروژه آمار متشکل از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم. که به آن جامعه‌ی هدف نیز می‌گویند. ب) جامعه مورد مطالعه: جامعه‌ای است که با استفاده از یک قید از جامعه مورد نظر به دست می‌آید و در عمل زیر پوشش بررسی قرار می‌گیرد. این نوع، برای مواردی است که نمی‌توانیم نتایج را به همه افراد جامعه تعمیم دهیم. به این جامعه، جامعه‌ی مورد بررسی نیز می‌گویند. ج) مطالعه را می‌توان با همه‌ی اعضاء و یا بخشی از اعضای جامعه مورد نظر یا جامعه مورد مطالعه به عمل آورد. بخشی از اعضاء را یا به طریق در دسترس و یا به روش نمونه گیری علمی می‌توان انتخاب کرد. در طریق اول، جامعه در دسترس و در طریق دوم جامعه نمونه خوانده می‌شود. - جامعه در دسترس: به جامعه‌ای گفته می‌شود که محقق، افراد آن را فقط به خاطر سهولت دسترسی، بدون رعایت اصول نمونه گیری علمی، برای مطالعه انتخاب می‌کند. -جامعه نمونه: چون شرح این نوع جامعه مفصل می‌باشد و کاربرد زیاد دارد، آن را تحت عنوان »نمونه «در ادامه مورد شناخت قرار می‌دهیم.

پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان همراه با نمودار پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان doc پروژه آمار دوم دبیرستان pdf پروژه آمار دوم دبیرستان با نمودار پروژه آمار دوم دبیرستان با پرسشنامه پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آماری دوم دبیرستان انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی پروژه آماری دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه ی امار دوم دبیرستان انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته علوم انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word پروژه آمار دوم دبیرستان با جواب پروژه امار دوم دبیرستان با نمودار رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با نمودار دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد پروژه آمار دوم دبیرستان پاورپوینت دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان پاور پوینت پروژه آمار سال دوم دبیرستان پرسش نامه پرسشنامه پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق درمورد پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی تحقیق پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان جدید جواب پروژه آمار دوم دبیرستان جواب پروژه های آمار دوم دبیرستان جواب پروژه های آمار دوم دبیرستان صفحه 31 خرید پروژه آمار دوم دبیرستان خرید پروژه آمار سال دوم دبیرستان خرید پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان درباره موسیقی پروژه امار دوم دبیرستان pdf دانلود پروژه درس آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word پروژه در مورد آمار دوم دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان ریاضی پروژه آماری دوم دبیرستان رایگان پروژه آماری دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آماری دوم دبیرستان ریاضی پروژه آمار دوم سوم دبیرستان پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی سوالات پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 31 پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 62 عکس پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه امار سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان کامل پروژه آمار کلاس دوم دبیرستان پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه کامل آماری دوم دبیرستان پروژه های کتاب آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان پروژه کتاب آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان رایگان موضوع پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار مدلسازی دوم دبیرستان متن پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان ppt موضوع پروژه ی آمار دوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان نمونه پروژه آمار دوم دبیرستان نمونه پروژه آماری دوم دبیرستان نمونه سوالات پروژه آمار دوم دبیرستان نمونه ای از پروژه آمار دوم دبیرستان نمونه پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ورد پروژه آمار ومدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار و احتمالات دوم دبیرستان پروژه آمار ومدلسازی سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه های آمار دوم دبیرستان پروژه های آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سال دوم دبیرستان پروژه ی آمار دوم دبیرستان پروژه ی آماری دوم دبیرستان پروژه ی امار دوم دبیرستان رایگان پروژه ی امار دوم دبیرستان ریاضی پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه ی آمار برای دوم دبیرستان پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان رشته ی ریاضی پروژه ی آماری سال دوم دبیرستان


[ بازدید : 331 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پروژه آمار است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند قیمت نایلون شیرینگ
بستن تبلیغات [X]