پروژه آمار سوم تجربی

شنبه 12 اسفند 1396
12:22
پروژه آمار
پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی : تعیین حجم نمونه : هر چه حجم نمونه بزرگتر باشد، میزان اشتباهات در نتیجه‌گیری کاهش می‌یابد و بر عکس. حجم نمونه ارتباط بسیار نزدیکی با آزمون فرضیه پوچ (صفر) دارد. بدین ترتیب که هر چه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد محقق با قاطعیت بیشتری فرض پوچ را که واقعاّ نادرست است رد می‌کند.

نکاتی که در تعیین حجم نمونه باید توجه نمود:

پروژه آمار سوم تجربی :هر قدر حجم جامعه کوچکتر باشد نسبت بیشتری از جامعه باید در نمونه وجود داشته باشد و هر قدر حجم جامعه بزرگتر باشد نسبت کمتری از جامعه باید در نمونه وجود داشته باشد. اگر حجم جامعه ۳۰ نفر یا کمتر باشد محقق تقریباً باید کل جامعه را به عنوان نمونه انتخاب کند. یعنی از روش سرشماری استفاده نماید.

اگر حجم جامعه بزرگ باشد، باید نمونه بزرگتری انتخاب شود. همچنین توجه داشته باشید که با افزایش حجم جامعه، حجم نمونه با میزان کمتری افزایش می یابد. در حجم جامعه بالاتر از ۳۸۰ نفر، حجم نمونه تقریباً ثابت می­ ماند.

هر چه جامعه ناهمگون‌تر و یا به عبارت دیگر واریانس آن بیشتر باشد، محقق باید نمونه بزرگتری را انتخاب کند.

پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی :محققان باید همیشه نمونه ای بزرگتر از آنچه که واقعاً می­خواهند انتخاب کنند چرا که همیشه احتمال ریزش و افت آزمودنی­ها وجود دارد. افت آزمودنی­ها به ویژه در تحقیقات پانل (panel) روی می­ دهد. تحقیقاتی که در آن یک گروه از آزمودنی­ها در طول زمان چندین بار مورد اندازه گیری قرار می­گیرند. معمولاً محقق باید قبل از انجام تحقیق انتظار ۱۰ تا ۲۵ درصد ریزش نمونه را داشته باشد.

پروژه آمار سوم تجربی :حجم نمونه تا حد زیادی به هدف و روش تحقیق بستگی دارد. در تحقیقات قوم‌شناسی یا کیفی معمولاً از نمونه کوچک استفاده می‌شود. برای پژوهش­های توصیفی، مانند مطالعات میدانی و زمینه‌یابی، نمونه‌ای به حجم حداقل ۱۰۰ نفر نیاز است. در پژوهش­های همبستگی برخی منابع حداقل حجم نمونه را ۳۰ نفر و برخی دیگر ۵۰ نفر ذکر کرده‌اند. در پژوهش‌های از نوع آزمایشی و علّی- مقایسه‌ای، حجم نمونه حداقل ۱۵ نفر در هر گروه توصیه می­شود. در تحقیقاتی که نیاز به طبقه‌بندی جامعه برای نمونه‌گیری می‌باشد، حداقل نمونه هر طبقه بین ۲۰ تا ۵۰ نفر است.

هنگامیکه پیش‌بینی تفاوت یا همبستگی پایین است، اندازه نمونه باید بزرگ باشد. در تحقیقاتی که انتظار داریم برای گروههای مختلف تفاوت اندکی در متغیر وابسته بدست آوریم. یا در مطالعاتی که به منظور تعیین ارتباط صورت می‌گیرند و همبستگی پایین مورد انتظار است.

زمانی که گروههای انتخاب شده باید به زیرگروههای دیگری تقسیم شوند و سپس این زیرگروهها مقایسه گردند، لازم است نمونه بزرگ باشد. تا زیرگروهها تعداد کافی آزمودنی را دربرگیرند.

زمانی که در تحقیق متغیرهای کنترل نشده زیادی وجود دارند، انتخاب نمونه با اندازه بزرگ ضروری است.

در برخی از تحقیقات، انتخاب نمونه ای با اندازه‌گیری کوچک مناسبتر از انتخاب یک نمونه با اندازه‌گیری بزرگ است. این بیشتر در مورد تحقیقاتی که هدف آنها اجرای نقش، مصاحبه های عمیق و اندازه گیریهای ذهنی است، صدق می­کند.

زمانی که وسیله پایایی برای اندازه گیری متغیر وابسته وجود ندارد. پایایی ابزار اندازه گیری بدان معنا است که هر گاه این ابزار در شرایط و زمانهای مختلف بکار رود، آزمودنیهای یکسان دارای نمره‌های مشابهی گردند.

نوع مقیاس اندازه‌گیری در تعیین حجم نمونه موثر است. برای داده‌هایی که از مقیاس اسمی به دست می‌آیند، در مقایسه با مقیاس فاصله‌ای و نسبی به نمونه بزرگتری نیاز داریم.

سطح اطمینان و خطای نمونه‌گیری در تعیین حجم نمونه موثر است. زمانی که محقق سطح بالاتری از اطمینان یا معنی دار بودن آماری مثلاّ ۹۹ درصد اطمینان با خطای ۱ درصد را ملاک ارزیابی اطلاعات تحقیق خود قرار می‌دهد لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود.

در تحقیقات چندمتغیره، حجم نمونه باید چند برابر (ترجیحاً ۱۰ برابر) تعداد متغیرها در پژوهش باشند.

نمونه­‌گیری

نمونه‌گیری به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه و برآورد مقادیر جامعه به کمک مقادیر نمونه انجام می‌شود. نمونه‌گیری باعث صرفه‌جویی در هزینه و زمان است و کار تحقیق را ساده و امکان‌پذیر می‌سازد.

به طور کلی برای گردآوری اطلاعات دو روش وجود دارد:

الف) سرشماری: اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود. یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد برسی و آزمون قرار دهد. هزینه، نیروی انسانی و مدت زمان لازم برای انجام شمارش کامل (برای گردآوری داده ها) به میزانی است که معمولاً اجرای آن توصیه نمی ­شود.

ب) نمونه گیری: نمونه گیری عبارت است از «انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه ی تعریف شده ی آماری براساس اصول و قواعد خاص». در این شیوه داده‌ها از همه افراد جامعه گردآوری نمی ­شود.

انواع نمونه‌گیری

نمونه‌گیری تصادفی یا احتمالی: در نمونه‌گیری تصادفی احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه یکسان و معلوم است. هیچ عاملی جز شانس و تصادف در انتخاب شدن افراد نمونه از جامعه دخالت ندارد. نمونه‌گیری تصادفی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌گیری منظم (سیستماتیک)، نمونه‌گیری طبقه‌ای (یا نسبی) و نمونه‌گیری خوشه‌ای (تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای). پژوهشگر می‌تواند بنا بر ویژگی‌های جامعه آماری خود یکی از این روش‌ها را برگزیند.

نمونه‌گیری غیر تصادفی یا غیر احتمالی: در نمونه‌گیری غیر تصادفی، احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه نامعین و نامعلوم است. نمونه انتخاب شده به این روش معرف جامعه نیست و نمی‌توان نتایج حاصل از آن را به جامعه تعمیم داد. نمونه‌گیری غیرتصادفی شامل نمونه‌گیری اتفاقی (یا در دسترس)، هدفمند (یا قضاوتی)، سهمیه‌ای و شبکه‌ای (یا گلوله برفی) می‌باشد.

پروژه آمار سوم تجربی رایگان پروژه آمار سوم تجربی صفحه 31 پروژه آمار سوم تجربی word پروژه آمار سوم تجربی پاورپوینت پروژه آماری سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم تجربی پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی پروژه ی آمار سوم تجربی نمونه پروژه آمار سوم تجربی موضوع پروژه آمار سوم تجربی خرید اینترنتی پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار برای سوم تجربی پروژه برای درس آمار سوم تجربی موضوع برای پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه برای آمار سوم تجربی دانلود پروژه برای درس آمار سوم تجربی پروژه برای درس آمار سال سوم تجربی موضوع برای پروژه آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه برای درس آمار سوم تجربی دانلود پاورپوینت پروژه آمار سوم تجربی تحقیق پروژه امار سوم تجربی تحقیق پروژه آمار سال سوم تجربی جواب پروژه آمار سوم تجربی جواب پروژه های آمار سوم تجربی خرید پروژه آمار سوم تجربی خرید پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم تجربی دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی پروژه ی امار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم تجربی pdf پروژه آماری سوم تجربی رایگان پروژه درس آمار سوم تجربی رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار سال سوم رشته تجربی پروژه آماری سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار سال سوم تجربی رایگان پروژه آماری سال سوم تجربی پروژه آمار ومدل سازی سوم تجربی پروژه آمار برای سال سوم تجربی پروژه ی آمار سال سوم تجربی پروژه های آمار سال سوم تجربی پروژه کامل آمار سوم تجربی پروژه آمار کلاس سوم تجربی دانلود پروژه کامل آمار سوم تجربی پروژه کامل آمار سال سوم تجربی پروژه کتاب آمار سال سوم تجربی پروژه آمار مدلسازی سوم تجربی پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی پروژه آمار و مدل سازی سوم تجربی رایگان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی پروژه درس آمار و مدلسازی سوم تجربی دانلود نمونه پروژه آمار سوم تجربی نمونه پروژه آمار سال سوم تجربی نمونه پروژه درس آمار سوم تجربی پروژه ی آمار و مدلسازی سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی پروژه آمار سوم تجربی پروژه های آمار سوم تجربی پروژه های آماری سوم تجربی دانلود پروژه های آمار سوم تجربی دانلود پروژه ی آمار سوم تجربی دانلودرایگان پروژه ی آمار سوم تجربی دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی رایگان پروژه ی آماری سال سوم تجربی پروژه ی آمار و مدل سازی سال سوم تجربی پروژه ی درس آمار و مدل سازی سوم تجربی


[ بازدید : 321 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پروژه آمار است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند قیمت نایلون شیرینگ
بستن تبلیغات [X]